β—½β—½πŸ»πŸ»β—½β—½β—½
β—½β—½πŸ»πŸ»β—½β—½β—½γ€€Next
β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½γ€€πŸ»πŸ»
β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½γ€€πŸ»πŸ»
β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½
β—½β—½β—½β—½β—½πŸ»πŸ»γ€€
β—½β—½β—½β—½β—½πŸ»πŸ»γ€€
πŸ―β—½β—½β—½β—½πŸ»πŸ»γ€€Score
πŸ―πŸ±β—½β—½β—½πŸ»πŸ»γ€€900
πŸ―πŸ±β—½πŸΌβ—½πŸ»πŸ»
πŸ―β—½πŸ¨πŸ΅πŸ΅πŸ΅πŸ΅

β—½β—½β—½πŸ»πŸ»β—½β—½
β—½β—½β—½πŸ»πŸ»β—½β—½γ€€Next
β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½γ€€πŸ»πŸ»
β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½γ€€πŸ»πŸ»
β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½
β—½β—½β—½β—½β—½πŸ»πŸ»γ€€
β—½β—½β—½β—½β—½πŸ»πŸ»γ€€
πŸ―β—½β—½β—½β—½πŸ»πŸ»γ€€Score
πŸ―πŸ±β—½β—½β—½πŸ»πŸ»γ€€900
πŸ―πŸ±β—½πŸΌβ—½πŸ»πŸ»
πŸ―β—½πŸ¨πŸ΅πŸ΅πŸ΅πŸ΅

β—½β—½β—½β—½πŸ»πŸ»β—½
β—½β—½β—½β—½πŸ»πŸ»β—½γ€€Next
β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½γ€€πŸ»πŸ»
β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½γ€€πŸ»πŸ»
β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½
β—½β—½β—½β—½β—½πŸ»πŸ»γ€€
β—½β—½β—½β—½β—½πŸ»πŸ»γ€€
πŸ―β—½β—½β—½β—½πŸ»πŸ»γ€€Score
πŸ―πŸ±β—½β—½β—½πŸ»πŸ»γ€€900
πŸ―πŸ±β—½πŸΌβ—½πŸ»πŸ»
πŸ―β—½πŸ¨πŸ΅πŸ΅πŸ΅πŸ΅

β—½β—½β—½β—½β—½πŸ»πŸ»
β—½β—½β—½β—½β—½πŸ»πŸ»γ€€Next
β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½γ€€πŸ»πŸ»
β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½γ€€πŸ»πŸ»
β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½
β—½β—½β—½β—½β—½πŸ»πŸ»γ€€
β—½β—½β—½β—½β—½πŸ»πŸ»γ€€
πŸ―β—½β—½β—½β—½πŸ»πŸ»γ€€Score
πŸ―πŸ±β—½β—½β—½πŸ»πŸ»γ€€900
πŸ―πŸ±β—½πŸΌβ—½πŸ»πŸ»
πŸ―β—½πŸ¨πŸ΅πŸ΅πŸ΅πŸ΅

Follow

β—½β—½β—½πŸ»πŸ»β—½β—½
β—½β—½β—½πŸ»πŸ»β—½β—½γ€€Next
β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½γ€€πŸΌ
β—½β—½β—½β—½β—½πŸ»πŸ»γ€€πŸΌπŸΌ
β—½β—½β—½β—½β—½πŸ»πŸ»γ€€β—½πŸΌ
β—½β—½β—½β—½β—½πŸ»πŸ»γ€€
β—½β—½β—½β—½β—½πŸ»πŸ»γ€€
πŸ―β—½β—½β—½β—½πŸ»πŸ»γ€€Score
πŸ―πŸ±β—½β—½β—½πŸ»πŸ»γ€€900
πŸ―πŸ±β—½πŸΌβ—½πŸ»πŸ»
πŸ―β—½πŸ¨πŸ΅πŸ΅πŸ΅πŸ΅

β—½β—½β—½πŸΌπŸΌβ—½β—½
β—½β—½πŸΌπŸΌβ—½β—½β—½γ€€Next
β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½γ€€πŸΌ
β—½β—½β—½β—½β—½πŸ»πŸ»γ€€πŸΌπŸΌ
β—½β—½β—½β—½β—½πŸ»πŸ»γ€€β—½πŸΌ
β—½β—½β—½β—½β—½πŸ»πŸ»γ€€
β—½β—½β—½β—½β—½πŸ»πŸ»γ€€
πŸ―β—½β—½πŸ»πŸ»πŸ»πŸ»γ€€Score
πŸ―πŸ±β—½πŸ»πŸ»πŸ»πŸ»γ€€900
πŸ―πŸ±β—½πŸΌβ—½πŸ»πŸ»
πŸ―β—½πŸ¨πŸ΅πŸ΅πŸ΅πŸ΅

β—½β—½β—½πŸΌβ—½β—½β—½
β—½β—½β—½πŸΌπŸΌβ—½β—½γ€€Next
β—½β—½β—½β—½πŸΌβ—½β—½γ€€πŸΌ
β—½β—½β—½β—½β—½πŸ»πŸ»γ€€πŸΌπŸΌ
β—½β—½β—½β—½β—½πŸ»πŸ»γ€€β—½πŸΌ
β—½β—½β—½β—½β—½πŸ»πŸ»γ€€
β—½β—½β—½β—½β—½πŸ»πŸ»γ€€
πŸ―β—½β—½πŸ»πŸ»πŸ»πŸ»γ€€Score
πŸ―πŸ±β—½πŸ»πŸ»πŸ»πŸ»γ€€900
πŸ―πŸ±β—½πŸΌβ—½πŸ»πŸ»
πŸ―β—½πŸ¨πŸ΅πŸ΅πŸ΅πŸ΅

β—½β—½πŸΌβ—½β—½β—½β—½
β—½β—½πŸΌπŸΌβ—½β—½β—½γ€€Next
β—½β—½β—½πŸΌβ—½β—½β—½γ€€πŸΌ
β—½β—½β—½β—½β—½πŸ»πŸ»γ€€πŸΌπŸΌ
β—½β—½β—½β—½β—½πŸ»πŸ»γ€€β—½πŸΌ
β—½β—½β—½β—½β—½πŸ»πŸ»γ€€
β—½β—½β—½β—½β—½πŸ»πŸ»γ€€
πŸ―β—½β—½πŸ»πŸ»πŸ»πŸ»γ€€Score
πŸ―πŸ±β—½πŸ»πŸ»πŸ»πŸ»γ€€900
πŸ―πŸ±β—½πŸΌβ—½πŸ»πŸ»
πŸ―β—½πŸ¨πŸ΅πŸ΅πŸ΅πŸ΅

β—½πŸΌβ—½β—½β—½β—½β—½
β—½πŸΌπŸΌβ—½β—½β—½β—½γ€€Next
β—½β—½πŸΌβ—½β—½β—½β—½γ€€πŸΌ
β—½β—½β—½β—½β—½πŸ»πŸ»γ€€πŸΌπŸΌ
β—½β—½β—½β—½β—½πŸ»πŸ»γ€€β—½πŸΌ
β—½β—½β—½β—½β—½πŸ»πŸ»γ€€
β—½β—½β—½β—½β—½πŸ»πŸ»γ€€
πŸ―β—½β—½πŸ»πŸ»πŸ»πŸ»γ€€Score
πŸ―πŸ±β—½πŸ»πŸ»πŸ»πŸ»γ€€900
πŸ―πŸ±β—½πŸΌβ—½πŸ»πŸ»
πŸ―β—½πŸ¨πŸ΅πŸ΅πŸ΅πŸ΅

β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½
β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½γ€€Next
β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½γ€€πŸΌ
β—½β—½β—½β—½β—½πŸ»πŸ»γ€€πŸΌπŸΌ
β—½β—½β—½β—½β—½πŸ»πŸ»γ€€β—½πŸΌ
β—½β—½β—½β—½β—½πŸ»πŸ»γ€€
β—½πŸΌβ—½β—½β—½πŸ»πŸ»γ€€
πŸ’₯πŸ’₯πŸ’₯πŸ’₯πŸ’₯πŸ’₯πŸ’₯γ€€+125
πŸ’₯πŸ’₯πŸ’₯πŸ’₯πŸ’₯πŸ’₯πŸ’₯γ€€+125
πŸ―πŸ±β—½πŸΌβ—½πŸ»πŸ»
πŸ―β—½πŸ¨πŸ΅πŸ΅πŸ΅πŸ΅

β—½β—½β—½πŸΌπŸΌβ—½β—½
β—½β—½πŸΌπŸΌβ—½β—½β—½γ€€Next
β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½γ€€πŸ¨
β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½γ€€πŸ¨
β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½γ€€πŸ¨πŸ¨
β—½β—½β—½β—½β—½πŸ»πŸ»
β—½β—½β—½β—½β—½πŸ»πŸ»
β—½β—½β—½β—½β—½πŸ»πŸ»γ€€Score
β—½πŸΌβ—½β—½β—½πŸ»πŸ»γ€€1150
πŸ―πŸ±β—½πŸΌβ—½πŸ»πŸ»
πŸ―β—½πŸ¨πŸ΅πŸ΅πŸ΅πŸ΅

β—½β—½β—½πŸΌβ—½β—½β—½
β—½β—½β—½πŸΌπŸΌβ—½β—½γ€€Next
β—½β—½β—½β—½πŸΌβ—½β—½γ€€πŸ¨
β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½γ€€πŸ¨
β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½γ€€πŸ¨πŸ¨
β—½β—½β—½β—½β—½πŸ»πŸ»
β—½β—½β—½β—½β—½πŸ»πŸ»
β—½β—½β—½β—½β—½πŸ»πŸ»γ€€Score
β—½πŸΌβ—½β—½β—½πŸ»πŸ»γ€€1150
πŸ―πŸ±β—½πŸΌβ—½πŸ»πŸ»
πŸ―β—½πŸ¨πŸ΅πŸ΅πŸ΅πŸ΅

β—½β—½πŸ¨πŸ¨πŸ¨β—½β—½
β—½β—½πŸ¨β—½β—½β—½β—½γ€€Next
β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½γ€€πŸ±πŸ±
β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½γ€€πŸ±
β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½γ€€πŸ±
β—½β—½β—½β—½β—½πŸ»πŸ»
β—½β—½β—½β—½β—½πŸ»πŸ»
β—½β—½β—½πŸΌβ—½πŸ»πŸ»γ€€Score
β—½πŸΌβ—½πŸΌπŸΌπŸ»πŸ»γ€€1150
πŸ―πŸ±β—½πŸΌπŸΌπŸ»πŸ»
πŸ―β—½πŸ¨πŸ΅πŸ΅πŸ΅πŸ΅

β—½β—½πŸ¨πŸ¨β—½β—½β—½
β—½β—½β—½πŸ¨β—½β—½β—½γ€€Next
β—½β—½β—½πŸ¨β—½β—½β—½γ€€πŸ±πŸ±
β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½γ€€πŸ±
β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½γ€€πŸ±
β—½β—½β—½β—½β—½πŸ»πŸ»
β—½β—½β—½β—½β—½πŸ»πŸ»
β—½β—½β—½πŸΌβ—½πŸ»πŸ»γ€€Score
β—½πŸΌβ—½πŸΌπŸΌπŸ»πŸ»γ€€1150
πŸ―πŸ±β—½πŸΌπŸΌπŸ»πŸ»
πŸ―β—½πŸ¨πŸ΅πŸ΅πŸ΅πŸ΅

β—½πŸ¨πŸ¨β—½β—½β—½β—½
β—½β—½πŸ¨β—½β—½β—½β—½γ€€Next
β—½β—½πŸ¨β—½β—½β—½β—½γ€€πŸ±πŸ±
β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½γ€€πŸ±
β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½γ€€πŸ±
β—½β—½β—½β—½β—½πŸ»πŸ»
β—½β—½β—½β—½β—½πŸ»πŸ»
β—½β—½β—½πŸΌβ—½πŸ»πŸ»γ€€Score
β—½πŸΌβ—½πŸΌπŸΌπŸ»πŸ»γ€€1150
πŸ―πŸ±β—½πŸΌπŸΌπŸ»πŸ»
πŸ―β—½πŸ¨πŸ΅πŸ΅πŸ΅πŸ΅

β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½
β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½γ€€Next
β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½γ€€πŸ±πŸ±
β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½γ€€πŸ±
β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½γ€€πŸ±
β—½β—½β—½β—½β—½πŸ»πŸ»
β—½β—½β—½β—½β—½πŸ»πŸ»
β—½πŸ¨πŸ¨πŸΌβ—½πŸ»πŸ»
β—½πŸΌπŸ¨πŸΌπŸΌπŸ»πŸ»
πŸ’₯πŸ’₯πŸ’₯πŸ’₯πŸ’₯πŸ’₯πŸ’₯γ€€+100
πŸ―β—½πŸ¨πŸ΅πŸ΅πŸ΅πŸ΅

β—½β—½πŸ±πŸ±πŸ±β—½β—½
β—½β—½β—½β—½πŸ±β—½β—½γ€€Next
β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½γ€€πŸ»πŸ»
β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½γ€€πŸ»πŸ»
β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½γ€€
β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½γ€€
β—½β—½β—½β—½β—½πŸ»πŸ»
β—½β—½β—½β—½β—½πŸ»πŸ»γ€€Score
β—½πŸ¨πŸ¨πŸΌβ—½πŸ»πŸ»γ€€1250
β—½πŸΌπŸ¨πŸΌπŸΌπŸ»πŸ»
πŸ―β—½πŸ¨πŸ΅πŸ΅πŸ΅πŸ΅

@EmojiTetra We should drop this down and then put the Z one over to the left. It will wipe two rows!

@KARiley40 @EmojiTetra Oh damn you're right, I have already voted right, I regret everything!!!

@KARiley40 @EmojiTetra Hopefully boosting your idea and the poll will help make up for my foolishness!

@EmojiTetra We need to PLUMMET to do this:

β—½β—½β—½πŸ»πŸ»β—½β—½
β—½β—½β—½πŸ»πŸ»β—½β—½γ€€Next
β—½β—½β—½β—½β—½β—½β—½γ€€πŸΌ
β—½β—½β—½β—½β—½πŸ»πŸ»γ€€πŸΌπŸΌ
β—½β—½β—½β—½β—½πŸ»πŸ»γ€€β—½πŸΌ
β—½β—½β—½β—½β—½πŸ»πŸ»γ€€
β—½2οΈβƒ£β—½β—½β—½πŸ»πŸ»γ€€
🐯2️⃣2️⃣1️⃣1οΈβƒ£πŸ»πŸ»γ€€πŸ’₯
🐯🐱2️⃣1️⃣1οΈβƒ£πŸ»πŸ»γ€€πŸ’₯
πŸ―πŸ±β—½πŸΌβ—½πŸ»πŸ»
πŸ―β—½πŸ¨πŸ΅πŸ΅πŸ΅πŸ΅

@KARiley40 A good ol' copy-and-paste mock-up is an idea I stole from the Twitter version of Emoji Tetra, it helps people visualise the way forward a lot! :)

@cassolotl I appreciate you, because I couldn't figure it out how to do it for the life of me.

@cassolotl Woot! Mostly thanks to your copy paste abilities! Now, let's see if we can get the next one where it needs to be.

@kast @noiob @romariorios Plummet is visible on my instance. Can you send me a screenshot and tell me what version of Mastodon you're on, so I can report any bugs to Glitch and the main Mastodon issue list? :S

@EmojiTetra ah heck it works in web it just wasn't visible in Tusky… that's not ideal

@noiob Ohhhh it's a client thing? :S I'm not familiar with bug-reporting with clients! I can try and find their issue list though. I'll google it now!

@noiob Ha, I was about to send that to you! :) Thank you!

@kast @noiob @romariorios Update: If you're viewing the polls through Tusky, this is a known bug. Add your πŸ‘ and/or a comment to this bug report on the Tusky issue list: github.com/tuskyapp/Tusky/issu

Opening polls in a browser should let you see all six options in the mean time. Sorry I can't do more!

@EmojiTetra Tomorrow, we add yet more bears to Bear Mountain. :P

@m8t Eep, I really hope that gets fixed soon! :S Maybe I will add a note to each poll that has over 4 options.

Sign in to participate in the conversation
The Vulpine Club

The Vulpine Club is a friendly and welcoming community of foxes and their associates, friends, and fans! =^^=